Werk op verzoek

Een werk in opdracht vergt een heel andere insteek dan werk in eigen beheer.
Werk in eigen beheer moet voldoen aan wat jij in je hoofd hebt. Bij een opdracht zijn er belanghebbenden en die hebben verwachtingen, waar je in meer of mindere mate aan moet of wilt voldoen.

Het heeft alle kenmerken van een project. Je doorloopt dezelfde stappen: inventarisatie van de wensen en verwachtingen, opdracht omschrijving, ontwerp/schets, uitvoering, oplevering etc. In mijn geval voelde het alsof ik mijn oude beroep van projectleider weer had opgepakt, maar nu niet met computerprogramma als product, maar een kunstwerk.

Schets Verbinding, Circulariteit en Innovatie

Wat echter anders is, is dat het einddoel volledig afhankelijk is van wat jij ervan maakt. Goed, de opdrachtgever kent je werk en weet dus wel enigszins wat ze kan verwachten, maar toch….

In dit geval was de opdracht: maak een schilderij voor een vergaderkamer, met als kernwoorden verbinding, circulariteit en innovatie.  Geen concrete, tastbare zaken, maar concepten. Dit vroeg om een abstract werk.  Ook het formaat was anders dan waar ik normaal op werk: meer dan drie keer zo groot. Maar het is gelukt en de opdrachtgever is tevreden.

Verbinding, Circulariteit en Innovatie (Drieluik, 3 maal 80X100 cm, olieverf)